Zakonske obveze

Osiguranje zgradePrema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima svaka zgrada mora biti primjereno osigurana. Osiguranje se vrši sukladno Zakonu o osiguranju. Suvlasnici mogu osigurati zgradu i u većem obimu od propisanog.
Protupožarna zaštitaZakon o zaštiti od požara propisuje da u svakoj zgradi mora biti odgovarajuća protupožarna zaštita. To se područje pobliže uređuje Pravilnikom o izboru i postavi vatrogasnih aparata.
Dimnjačarska službaPropisana je Pravilnikom o dimnjačarskoj službi te se tako i provodi.
Deratizacija i dezinsekcijaProvodi se prema Zakonu o javnom zdravstvu i sanitarnim propisima te Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Redovni mjesečni servis dizalaZa sva dizala je propisan redovni mjesečni servis prema Pravilniku o tehničkoj kontroli dizala za vertikalni prijevoz osoba i tereta.
Redovna godišnja kontrola dizalaGodišnju kontrolu provodi Zavod za ispitivanje kvalitete, prema Pravilniku o tehničkoj kontroli dizala za vertikalni prijevoz osoba i tereta. Po kontroli, ZIK izdaje Izvještaj o ispravnosti dizala – atest, bez kojeg dizalo uopće ne bi smjelo biti stavljeno u pogon.
Naknada upraviteljuZa svoj obavljeni rad, upravitelj ima pravo na naknadu koja se plaća iz pričuve sukladno Ugovoru o upravljanju.