Osiguranje zgrade

Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima svaka zgrada mora biti primjereno osigurana. Osiguranje se vrši sukladno Zakonu o osiguranju, a suvlasnici mogu osigurati zgradu i u većem obimu od propisanog.

Predmet ugovora

Predmet osiguranja su građevinski objekti koji su na upravljanju kod Upravitelja, kako njihovi stambeni i poslovni dijelovi, tako i svi njihovi zajednički dijelovi i to:

 • zajednički prostori zgrade (ulazno predvorje, stubište i površine izvan stanova i poslovnih prostora, podrum, sklonište, sušionica, praonica rublja, potkrovlje, nadstojnički stan, prostor za odlaganje kućnog otpada, zajedničke društvene prostorije i sl.),
 • ostali prostori koji mogu pripadati vlasnicima (šupe i tavani, te garaže ukoliko se nalaze u osiguranom građevinskom objektu),
 • temelji i podrumski zidovi,
 • sve ugrađene instalacije,
 • svi ugrađeni uređaji i oprema (dizala, centralno grijanje s cisternom za gorivo, bojleri, hidrofori, uređaji za klimatizaciju i dr.)

Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti

Osiguranjem zgrada pokrivene su slijedeće osnovne i dodatne opasnosti, te posebne pogodnosti:

osnovne opasnosti
 • požar i udar groma
 • eksplozija (osim od nuklearne energije)
 • oluja
 • tuča (grad)
 • udar vlastitog ili nepoznatog motornog vozila, te vlastitog radnog stroja u osigurani objekt
 • pada i udara zračne letjelice
 • manifestacija i demonstracija, samo u mirnodopskim uvjetima
dodatne opasnosti
 • izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, te sustava centralnog grijanja - (neočekivano izlijevanje vode iz vodovodnih i odvodnih cijevi, iz uređaja za grijanje toplom vodom i parom, te drugih uređaja i aparata koji su priključeni na vodovodnu mrežu zbog oštećenja (lom cijevi, pucanje ili otkazivanje uređaja za upravljanje i sigurnost) tih cijevi i uređaja.
 • poplave, bujice i visoke vode - (poplavom se smatra stihijsko i neočekivano plavljenje terena vodenom masom, koja je nastala kao posljedica izlijevanja vode iz korita ili preko obrambenog nasipa ili brane, a bujicom se smatra stihijsko i neočekivano plavljene terena vodenom masom, koja se stvara na nizbrdnim zemljištima zbog jakih atmosferskih padalina i slijevanje ulicama i putovima).

Osiguranje opće odgovornosti

Obuhvaća javnu odgovornost suvlasnika prema trećim osobama koja proistječe iz posjedovanja zgrada, poslovnih prostora i opreme.