Osnovni podaci

Tvrtka ZadarStan d.o.o. utemeljena je 1997 godine. Upravlja značajnim dijelom stambenog fonda na području Zadarske županije (preko osam tisuća stambenih, poslovnih i apartmanskih jedinica), i na taj način svojim kvalitetnim radom, uz pomoć predstavnika i suvlasnika zgrada kojima upravlja, doprinosi podizanju kvalitete življenja i očuvanju vrijednosti stambenog fonda.

ZadarStan d.o.o. je pionir u provođenju zakonske obveze upravljanja stambenim zgradama na razini čitave Hrvatske, te jedno od najznačajnijih trgovačkih društava koje se bavi upravljanjem zgradama u Zadarskoj županiji. Od njegova utemeljenja 1997. godine postao je pouzdan partner korisnicima kojima pruža usluge visoke kakvoće upravljanja i održavanja svih vrsta zgrada.

Neposredno nakon utemeljenja dodijeljen mu je dio gradskog stambenog fonda na upravljanje, nakon što je između pet tvrtki izabran na natječaju za prinudnog upravitelja. Povjerenje koje mu je ukazano ovim izborom posebna je odgovornost i obveza budući da je većina dodijeljenih stanova smještena u zaštićenoj povijesnoj jezgri grada.

ZadarStan d.o.o. jedan je od osnivača i istaknuti član udruge Upravitelj, krovne strukovne udruge najvećih upravitelja u Republici Hrvatskoj. Udruga danas broji 86 vodećih upravitelja nekretninama koji upravljaju sa 80% stambenog fonda na području čitave Hrvatske, te kontinuirano organiziraju edukacije i razmjenjuju iskustva o upravljanju i održavanju zgrada.

Oslanjajući se na zakonsku regulativu, Zadar-Stan d.o.o. je od samog početka gradio svoju prepoznatljivost održavajući visoki standard poslovanja, osobni pristup i profesionalno upravljanje nekretninama, kako bi klijentima pružio garanciju da je njihov objekt investicija u sigurnim rukama.

Kao upravitelj višestambenih zgrada, provodimo cjelovitu proceduru vezanu za energetsku obnovu, izradu energetskog certifikata, glavnog projekta, kreditiranje, prijavu na natječaj, potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova, izvođenje i praćenje realizacije projekta. Osim kao nositelji projekata energetske obnove višestambenih zgrada kojima samostalno upravljamo, nositelji smo projekata i za energetsku obnovu zgrada kojima upravlja više različitih upravitelja.

Do sada je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provjerio tehničku dokumentaciju i potvrdio mogućnost sudjelovanja za preko 20 zgrada/ulaza kojima samostalno upravljamo, u koordinaciji sa predstavnicima suvlasnika i suvlasnicima, sklopljeni su ugovori, te su dovršene ili su u tijeku aktivnosti koje su preduvjet za prijavu na idući natječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova

PREDNOSTI U ODNOSU NA KONKURENCIJU:

 • točnost i ažurnost praćenja prihoda i rashoda na računu zgrade te sigurna dostupnost podataka putem Interneta na adresi www.zadar-stan.hr
 • transparentnost načina poslovanja – redovita dnevna izvješća predstavniku ili suvlasnicima putem upita na telefon ili osobni dolazak u prostorije Zadar-Stana
 • otvaranje zasebnog IBAN računa stambene zgrade
 • godišnje financijsko izvješće dostavljamo SVAKOM suvlasniku u pismenoj formi
 • olakšana komunikacija s predstavnikom i suvlasnicima van radnog vremena putem Interneta te putem mobitela
 • redovito opominjanje dužnika te utuživanje kroničnih neplatiša
 • naplata duga i za prethodni period kod bivšeg upravitelja
 • kontrola rada izvođača radova - od strane dipl.ing.građ. kao ovlaštene osobe Zadar-Stana i predstavnika suvlasnika, a niti jedan radni nalog ni faktura ne plaća se bez prethodne ovjere ovlaštenog predstavnika suvlasnika
 • odabir najpovoljnijih izvođača radova - koje predlažu i sami suvlasnici, a u donošenju odluka aktivno sudjeluju predstavnici suvlasnika
 • olakšano poslovanje uz nabavku potrošnog materijala koji se kupuje putem predračuna a naručuje ga predstavnik suvlasnika
 • mogućnost plaćanja zajedničkih režija zgrade (čišćenja zajedničkih dijelova, potrošnje zajedničke struje, uređenje hortikulture), direktno iz sredstava zajedničke pričuve, bez potrebe za posebnim prikupljanjem novca od svakog pojedinog suvlasnika
 • 22-godišnje iskustvo na poslovima upravljanja stambenim i poslovnim zgradama
 • Više od 20 godina član i suosnivač „Udruge Upravitelj“ u čijem je članstvu gotovo 90 vodećih upravitelja nekretninama, koji upravljaju sa 80% stambenog fonda na području čitave Hrvatske
 • ljubazno i pristupačno osoblje dostupno je suvlasnicima i predstavnicima u direktnom obraćanju u uredu od utorka do petka od 9:00 -13:00 a po potrebi i izvan radnog vremena, komunikacija 24 sata na dan 7 dana u tjednu omogućena je putem Interneta, e-mail-a i dežurnih telefona/mobitela.