Pričuva

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, čl. 90. definira se zajednička pričuva kao namjenski vezana zajednička imovina svih suvlasnika nekretnine, namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova. Zajedničku pričuvu tvore novčani doprinosi koje suvlasnici uplačuju mjesećno na temelju odluke donijete većinom suvlasničkih dijelova a sukladno Godišnjem planu i programu upravljanja nekretninom, odnosno ako ta odluka izostane, tada temeljem odluke koju je na zahtjev nekog suvlasnika donio Sud s obzirom na predvidive troškove i uzimajući u obzir imovinsko stanje svih suvlasnika.

Naplatu pričuve organizira i prikuplja upravitelj na žiro-račun zgrade, te ju raspoređuje prema potrebama sukladno navedenom planu i programu.

Minimalna visina pričuve koju su suvlasnici dužni uplaćivati na zajednički račun pričuve zgrade utvrđena je odredbom članka 380. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i ona odgovara 0,54 % vrijednosti suvlasničkog posebnog dijela godišnje, dok je maksimalna visina pričuve ograničena odredbom članka 380. stavka 3. Zakona na iznos jednak 10% vrijednosti nekretnine.

Sredstva zajedničke pričuve nisu namijenjena održavanju posebnih dijelova zgrade, nego isključivo zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine i to prema godišnjem odnosno višegodišnjem planu i programu upravljanja, a osobito za pokriće troškova :

 • redovitog održavanja i poboljšavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
 • hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
 • nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
 • osiguranja zgrade kod usiguravajućeg društva
 • zamjene postojećih i ugradnje novih zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
 • otplate zajma za financiranje troškova održavanja i poboljšavanja zgrade
 • poslovanja upravitelja zgrade

Zajednički dijelovi i uređaji zgrada definirani su čl. 3. Uredbe o održavanju zgrada (N.N. 64/97), a smatraju se osobito:

 • nosiva konstrukcija zgrade
 • pokrov
 • zajedničke terase
 • pročelja zgrade
 • krovna i ostala limarija
 • dimnjaci
 • zajednička stubišta
 • dizala
 • požarni prilazi
 • zajedničke instalacije kanalizacije, plina , vode,struje i grijanja,.
 • itd.