Struktura društva

Društvo na čijem je čelu direktor, strukturirano je kroz službe koje u suradnji sa renomiranim izvođačima radova, prvoklasnim odvjetničkim uredima, osiguravajućim kućama i bankama, koristeći vrhunske programske aplikacije obavlja sve poslove upravljanja na zadovoljstvo svojih klijenata.

Budući da je upravljanje nekretninama vrlo važna djelatnost usmjerena očuvanju i povećanju vrijednosti nekretnina kao oblika najvrijednije materijalne imovine pojedinca i zajednice, bitno je povjeriti svoju zgradu na upravljanje renomiranom upravitelju koji raspolaže znanjem, organizacijom i tradicijom kao što je tvrtka ZadarStan d.o.o.

U svom poslovanju tvrtka ZadarStan posebno vodi brigu o točnosti i ažurnosti podataka, transparentnom načinu poslovanja, uvažavanju zahtjeva predstavnika i suvlasnika, suradnji prilikom odabira izvođaća, raspoloživosti suvlasnicima i izvan radnog vremena (održavanje skupa suvlasnika), a sredstvima zajedničke pričuve upravlja pažnjom dobrog gospodarstvenika.

Uz osobni pristup svakom klijentu, nudimo stručno savjetovanje o svim segmentima upravljanja, te brzu i stručnu obradu zahtjeva.

Uprava društva

Upravu društva predstavlja direktor koji obavlja poslove organizacije i rukovođenja društvom.

Služba općih poslova

Služba općih poslova nadležna je prvenstveno za poslove vezane uz:

 • pripremu prijedloga Međuvlasničkog ugovora
 • pripremu ponuda za ugovaranje upravljanja i izradu Ugovora o upravljanju
 • osiguranje zgrade
 • pripremne radove i koordinaciju u postupku povezivanja knjige položenih ugovora sa zemljišnom knjigom
 • prijem predstavnika i suvlasnika, te održavanje sastanaka vezano za rješavanje problematike održavanja zgrade

Financijsko računovodstvena služba

Financijsko računovodstvena služba između ostalog, nadležna je za poslove vezane uz

 • knjigovodstveno praćenje sredstava zajedničke pričuve
 • čuvanje i pohranjivanje cjelokupne financijske dokumentacije zgrada
 • prisilnu naplatu SZP, odnosno slanje opomena neurednim platišama, podnosi prijedloge za ovrhu u dogovoru sa predstavnikom zgrade, u suradnji s pravnim zastupnikom Društva prati postupak prisilne naplate do okončanja i daje redovita izvješća o stanju pokrenutih ovršnih postupaka
 • izradu i dostavu godišnjih financijskih izvještaja zgrade
 • obračun naknade predstavnicima s izradom pripadajućih zakonskih obrazaca
 • obračun naknade čistačicama s izradom pripadajućih zakonskih obrazaca
 • knjigovodstveno praćenje obveza po kreditima
 • plaćanje utroška zajedničke električne energije zgrade i vođenje evidencije
 • prikupljanje sredstava zajedničke pričuve, odnosno pripremu i otpremu računa i uplatnica
 • analitičko knjiženje ostalih troškova i prihoda stambenih zgrada kojima one raspolažu,
 • izvještavanje o stanju sredstava zajedničke pričuve na zahtjev predstavnika i suvlasnika

Tehnička služba

Tehnička služba nadležna je za:

 • redovno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, uključivši potrebna godišnja atestiranja
 • hitne popravke
 • nužne popravke i
 • izvanredno održavanje zgrada
 • povremeni i godišnji pregled zgrada
 • izradu godišnjeg programa održavanja zajedničkih dijelova i uređaja
 • tehnički prijem zgrada
 • prijavu šteta vezano za osiguranje
 • izradu elaborata i troškovnika
 • provođenje dogovorenih radova, te nadzor istih
 • čuvanje i pohranjivanje tehničke dokumentacije zgrada

Osim navedenih osnovnih poslova, vršimo sve ostale poslove sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te ostaloj pravnoj regulativi vezanoj za upravljanje i održavanje zgrada, kao i Ugovoru o upravljanju.

U svakom od segmenata poslovanja svim suvlasnicima trudimo se pružiti što kvalitetniju uslugu, a organiziranjem cjelodnevnog dežurstva, hitne intervencije moguće su tijekom 24 sata radnim danom i blagdanom.