Energetska učinkovitost zgrada

Procjenjuje se kako u Hrvatskoj ima oko 50 milijuna m2 korisne površine višestambenih zgrada. 65% zgrada se nalazi u kontinentalnom dijelu, dok ih je oko 35% u obalnom dijelu Hrvatske. Zgrade su većinom građene prije 1987. godine, što znači da otprilike troše 200-250 kWh/m2 toplinske energije za grijanje. Primjenom mjera povećanja energetske učinkovitosti, potrošnju tih zgrada je moguće smanjiti na 50 kWh/m2, odnosno čak peterostruko!

Vlada Republike Hrvatske je u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja u srpnju 2014. godine donijela Program energetske obnove višestambenih zgrada od 2014. do 2020. godine čije provedbeno tijelo je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Za ovaj program je Fond kroz 3 godine provedbe osigurao 35,6 milijuna eura bespovratnih sredstava, od čega je 26,5 milijuna eura odobreno samo za radove na energetskoj obnovi 257 zgrada vrijedne 61,2 milijuna eura.

Kao što Program Vlade iz 2014. i predviđa,  sredstva se od 2016. počinju povlačiti iz Europskih fondova, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, zbog čega je bila nužna prilagodba uvjeta sufinanciranja. Naime, Hrvatskoj je za obnovu stambenog sektora do 2020. g. dostupno 100 milijuna eura, od čega je cca 70 milijuna namijenjeno obnovi višestambenih zgrada (cca 525,3 mil. kn). Zadnji natječaj odnosno Poziv na dostavu ponuda je objavilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 17.10.2016. godine i bio je otvoren za prijave do 31.1.2017. godine

Planirani budžet prvog poziva je bio 19,6 milijuna eura, a stopa sufinanciranja 60%, neovisno o lokaciji,uz ograničenje maksimalnog iznosa poticaja na 13 milijuna kuna po projektu. Energetski pregledi i izrada energetskih certifikata te izrada projektne dokumentacije su bili sufinancirani s 85%. Na objavljeni javni poziv je ukupno pristiglo 648 projekata, a prihvatljivima je ocijenjeno njih 596. Vrijednost prihvatljivih projekata viša je od milijardu kuna te je Upravljačko tijelo odobrilo povećanje planirane alokacije, kako bi se mogle sufinancirati sve prijave koje su zadovoljile kriterije prihvatljivosti u ukupnom iznosu od oko 560 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

U sklopu Poziva, sufinancirane su sve aktivnosti i mjere predviđene programom, a Fond je svim zainteresiranim zgradama odnosno upraviteljima zgrada i predstavnicima suvlasnika pružao direktnu tehničku podršku, odnosno pomoć ne samo oko prijave već i oko praćenja projekta u smislu savjetovanja i osiguravanja svih potrebnih informacija.

VAŽNO! S obzirom na iznimno velik interes građana, nužan preduvjet za objavu novog Javnog poziva je povećanje alokacije, na čemu Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja intenzivno radi u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Sve informacije o programu mogu se pratiti i na stranicama ministarstva: Energetska obnova višestambenih zgrada