Energetska učinkovitost zgrada

Ulaskom Republike Hrvatske u Evropsku uniju neće se moći prodati, odnosno iznajmiti zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor) a da nemaju energetski certifikat izdan od ovlaštene osobe.

Zakonska osnova za energetsko certificiranje zgrada je Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10, 135/11). Tim pravilnikom se implementira Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i vijeća od 19. svibnja 2010. godine u dijelu koji se odnosi na obvezu izdavanja energetskog certifikata za zgrade ili samostalne uporabne cjeline zgrade, koje se grade, prodaju ili iznajmljuju. Sukladno navedenom i postojeće zgrade (stare) ili njihove samostalne uporabne cjeline koje će se prodavati ili iznajmljivati, ulaskom u EU morat će imati energetski certifikat izdan od osobe koja ima ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Certifikat se izdaje za cijelu zgradu i vrijedi 10 godina , a izrađuje se temeljem energetskog pregleda zgrade. Pravilnikom o energetskom certificiranju zgrada (ulaskom u EU) nalaže se prodavatelju ili najmodavcu da prije sklapanja ugovora o kupoprodaji ili iznajmljivanju mora kupcu ili najmoprimcu dostaviti na uvid energetski certifikat.

Važno je napomenuti da energetski certifikat osim što sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji i referentne vrijednosti, za postojeće zgrade obavezno sadrži i prijedlog mjera za poboljšavanje energetskih svojstava zgrade a koji su ekonomski opravdani.

Energetskim certifikatom, na osnovi podataka o potrošnji energije, utvrđuje se energetski razred kao indikator energetskih svojstava zgrade.

Postoji osam razreda energetske učinkovitosti, od A+ ( najučinkovitiji ) do G (najmanje učinkovit). Što je energetski razred bolji, manje se troši novca za grijanje ili hlađenje.

Tijekom zime zgrade najviše toplinske energije gube na slijedeći način:

 • preko krovišta 25%
 • preko fasade 35%
 • kroz pod 10%
 • kroz prozore 15%

Mjere kojima se mogu poboljšati energetska svojstava zgrade uz male troškove i brzi povrat investicije, kao i one uz nešto veće troškove i duži povrat investicije su:

 • brtvljenje prozora i vanjskih vrata te postavljanje dvostrukog IZO ostakljenja
 • reduciranje gubitaka topline kroz prozore ugradnjom roleta
 • toplinsko izoliranje postojećeg kosog krova ili stropa prema negrijanom tavanu debljim slojem izolacije
 • redovito servisiranje i podešavanje sustava grijanja i hlađenja
 • ugradnja štednih žarulja u rasvjetna tijela
 • zamjena trošila energetski efikasnijima - A razred
 • zamjena prozora i vanjskih vrata toplinski kvalitetnijim prozorima
 • toplinsko izoliranje neizolirane zgrade
 • centraliziranje sustava grijanja i pripreme potrošnje tople vode
 • analiziranje sustava grijanja i hlađenja i po potrebi zamjena energetski učinkovitijim sustavom.

Budući da većina zgrada u Hrvatskoj spada u energetski najneučinkovitije razrede, sa velikom potrošnjom energije za grijanje i hlađenje, energetska obnova zgrada bi uskoro trebala postati jedna od najznačajnijih aktivnosti građevinarstva.

Korištenjem suvremenih tehnologija i toplinskih izolacija moguće je smanjenje potrošnje energije grijanja i hlađenja za gotovo 85%.


Za podrobnije informacije vezano za izdavanje energetskog certifikata, molimo da se javite tehničkoj službi ZadarStana.