EU FONDOVI

PRIPREMA ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Kao upravitelj višestambenih zgrada, provodimo cjelovitu proceduru vezanu za energetsku obnovu, izradu energetskog certifikata, glavnog projekta, kreditiranje, prijavu na natječaj, potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova, izvođenje i praćenje realizacije projekta.

U koordinaciji sa predstavnicima suvlasnika i suvlasnicima,  sklopili smo ugovore, te su dovršene ili su u tijeku aktivnosti energetskog pregleda, izrada energetskih certifikata i glavnih projekata, koji su preduvjet za prijavu na idući natječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada  i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava  iz EU fondova.

Osim kao nositelji projekata energetske obnove za višestambenih zgrada kojima samostalno upravljamo,   nositelji   smo projekata i za energetsku obnovu zgrada kojima upravlja više različitih upravitelja.

Cilj poduzetih aktivnosti je, u postupku energetske obnove zgrada provesti mjere energetske učinkovitosti, rekonstrukciju krova/ravnih ploča iznad grijanog prostora, izolaciju vanjskih zidova, te zamjenu vanjske stolarije. Realizacijom planiranih aktivnosti i provedbom projektiranih mjera energetske učinkovitosti osigurat će se ušteda u potrošnji energenata, smanjenje emisija CO2, kao i smanjenje troškova za korisnike.

Zadar-Stan d.o.o. je u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te relevantnim stručnjacima, uložio znatan trud u organiziranju edukacija, prezentacija i susreta sa suvlasnicima i predstavnicima zgrada kojima upravlja, kako bi energetsku obnovu realizirali povlačenjem EU sredstava.

Na slici: Mladen Ilijević - voditelj tima za energetsku obnovu višestambenih zgrada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i    Ante Rušev - direktor Zadar-Stana.

Događaj: Savjetovanje upravitelja nekretninama Zadar 2018

Domaćin: Zadar-Stan 

Organizator: Udruga upravitelj koja okuplja 86 vodećih upravitelja nekretninama  koji upravljaju sa 80%  stambenog fonda na području čitave Hrvatske, Zadar-Stan suosnivač Udruge

Do sada je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provjerio tehničku dokumentaciju i potvrdio mogućnost sudjelovanja na budućim natječajima energetske obnove za preko 20 zainteresiranih zgrada/ulaza kojima samostalno upravljamo, dio zgrada je u pripremi, a prva skupina potvrđenih zgrada za koje su nakon potpisanih ugovora, pripremljeni certifikati i glavni projekti navedena je u nastavku.

Energetska obnova višestambenih zgrada na adresama:Energetska obnova višestambene zgrade na adresi ANDRIJE HEBRANGA 3

Višestambena zgrada na adresi Andrije Hebranga 3 izgrađena je 1973 g. i ne zadovoljava današnje propise u odnosu na energetsku uštedu. Zbog dotrajalosti vanjskih zidova, ravnog krova, loggia, neadekvatne stolarije i vremena izgradnje neophodna je energetska obnova. Planiranom energetskom obnovom zgrade osigurat će se ušteda na potrebnoj toplini za grijanje od 74,35%, smanjenje emisije CO2 za 55,72 t/god,  te smanjenje potrošnje primarne energije za grijanje i hlađenje. Suvlasnici će dobiti topliji i zdraviji dom, te produženje vijeka trajanja samog objekta, koji će iz postojećeg energetskog razreda C  preći u energetski razred A.

Započetim aktivnostima planira se obnova zgrade sa 66 stambeno poslovnih jedinica kojima će se kroz poboljšanu klasifikaciju potrošnje energije  omogućiti niži računi za grijanje i hlađenje.

Do sada poduzete aktivnosti provode se  sa ciljem  sufinanciranja energetske obnove zgrade od strane EU fondova.Energetska obnova višestambene zgrade na adresi ANDRIJE HEBRANGA 7

Višestambena zgrada na adresi Andrije Hebranga 7 izgrađena je 1974 g. i ne zadovoljava današnje propise u odnosu na energetsku uštedu. Zbog dotrajalosti vanjskih zidova, ravnog krova, loggia, neadekvatne stolarije i vremena izgradnje neophodna je energetska obnova. Planiranom energetskom obnovom zgrade osigurat će se ušteda na potrebnoj toplini za grijanje od 72,95%, smanjenje emisije CO2 za 57,68 t/god,  te smanjenje potrošnje primarne energije za grijanje i hlađenje. Suvlasnici će dobiti topliji i zdraviji dom te produženje vijeka trajanja samog objekta, koji će iz postojećeg energetskog razreda C  preći u energetski razred A.

Započetim aktivnostima planira se obnova 70 stambeno poslovnih jedinica kojima će se kroz poboljšanu klasifikaciju potrošnje energije  omogućiti niži računi za grijanje i hlađenje.

Do sada poduzete aktivnosti provode se  sa ciljem  sufinanciranja energetske obnove zgrade od strane EU fondova.Energetska obnova višestambene zgrade na adresi RIKARDA K. JERETOVA 7a

Višestambena zgrada na adresi Rikarda K. Jeretova7a izgrađena je 1967 g. i ne zadovoljava današnje propise u odnosu na energetsku uštedu. Zbog dotrajalosti vanjskih zidova, ravnog krova, loggia, neadekvatne stolarije i vremena izgradnje neophodna je energetska obnova. Planiranom energetskom obnovom zgrade osigurat će se ušteda na potrebnoj toplini za grijanje od 82,31%, smanjenje emisije CO2 za 45,83 t/god,  te smanjenje potrošnje primarne energije za grijanje i hlađenje. Suvlasnici će dobiti topliji i zdraviji dom te produženje vijeka trajanja samog objekta, koji će iz postojećeg energetskog razreda D  preći u energetski razred A.

Započetim aktivnostima planira se obnova 40 stambeno poslovnih jedinica kojima će se kroz poboljšanu klasifikaciju potrošnje energije  omogućiti niži računi za grijanje i hlađenje.

Do sada poduzete aktivnosti provode se  sa ciljem  sufinanciranja energetske obnove zgrade od strane EU fondova.Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Put Murvice 6

Višestambena zgrada na adresi Put Murvice 6 izgrađena je 1969 g. i ne zadovoljava današnje propise u odnosu na energetsku uštedu. Zbog dotrajalosti vanjskih zidova, ravnog krova, loggia, neadekvatne stolarije i vremena izgradnje neophodna je energetska obnova. Planiranom energetskom obnovom zgrade osigurat će se ušteda na potrebnoj toplini za grijanje, smanjenje emisije CO2,  te smanjenje potrošnje primarne energije za grijanje i hlađenje. Suvlasnici će dobiti topliji i zdraviji dom te produženje vijeka trajanja samog objekta.

Započetim aktivnostima planira se obnova 25 stambenih jedinica (uz dodataka 4 garaže) kojima će se kroz poboljšanu klasifikaciju potrošnje energije  omogućiti niži računi za grijanje i hlađenje.

Do sada poduzete aktivnosti provode se  sa ciljem  sufinanciranja energetske obnove zgrade od strane EU fondova.